Informacje dotyczące jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dostępne są:

  1. W serwisie mapowym geoportal.gov.pl, w zakładce Dane innych instytucji (Wody Polskie)

       Poniżej bezpośrednie linki:

  • do kompozycji z JCW powierzchniowymi (JCW: rzeczne, jeziorne przejściowe przybrzeżne) - JCW powierzchniowe,
  • do kompozycji z JCW podziemnymi - JCW podziemne

 

  1. W formacie kmz, poniższe pliki można otworzyć bezpośrednio w programie Google Earth (zalecamy instalację na komputerze).

 

  1. Do pobrania:

       JCW_rzeczne

       JCW jeziorne

       JCW_przybrzeżne

       JCW_przejściowe

       zlewnie_JCW_powierzchniowych

       JCW_podziemne

  1. Dane o jednolitych częściach wód (JCW) można również pobrać ze strony projektu II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, gdzie zamieszczona jest część opisowa i graficzna planów gospodarowania wodami.

 

Ponadto w serwisie DanePubliczne.gov.pl udostępniamy Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) zawierającą jednolite części wód.