Decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za rok 2018 dla pracowników PGW WP. 

Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia