Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne jest polskie tłumaczenie przewodnika pn.: „Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000" - „Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 (zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej UE".

Wytyczne dostępne są pod linkiem: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_pl.pdf


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udostępnia na niniejszej stronie Mapę Śródlądowych Dróg Wodnych przygotowaną we współpracy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej.

W celu uruchomienia mapy proszę kliknąć na miniaturę mapy poniżej. (mapa chwilowo niedostępna)


Szczegółowe informacje na temat dróg wodnych można uzyskać we właściwym terytorialnie regionalnym zarządzie gospodarki wodnej.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 684,0 - 941,3)
 2. rzeka Martwa Wisła (km 0,0 - 11,5)
 3. rzeka Szkarpawa (km 0,0 - 25,4)
 4. rzeka Nogat (km 0,0 - 62,0)
 5. rzeka Brda (km 0,0 - 14,4)
 6. Kanał Bydgoski (km 0,0 - 0,4)
 7. Kanał Jagielloński (km 0,0 - 5,8)
 8. system Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Drużno, o długości 151,7 km obejmujący:
 • jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,
 • Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki,
 • Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek,
 • szlak żeglowny jeziora Drużno.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 51,2 - 98,6)
 2. Kanał Gliwicki (km 0,0 - 41,2)
 3. Kanał Kędzierzyński (km 0,0 - 5,6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 0,0 - 295,2)
 2. Kanał Łączański (km 0,0 - 17,2)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. Kanał Bydgoski (km 14,8 - 38,9)
 2. Kanał Ślesiński (km 0,0 - 32,0)
 3. Jezioro Gopło (km 32,0 - 59,5)
 4. rzeka Noteć górna (km 59,5 - 121,6)
 5. Kanał Górnonotecki (km 121,6 - 146,6)
 6. rzeka Noteć dolna - odcinek skanalizowany (km 38,9 - 177,2)
 7. rzeka Noteć dolna - odcinek swobodnie płynący (km 177,2 - 226,1)
 8. rzeka Warta (km 0,0 - 406,6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 542,4 - 704,1)
 2. rzeka Odra Wschodnia (km 704,1 - 730,5)
 3. rzeka Odra Zachodnia (km 0,0 - 36,5)
 4. rzeka Regalica (km 730,5 - 741,6)
 5. rzeka Parnica (km 4,0 - 5,6)
 6. Przekop Klucz - Ustowo (km 0,0 - 2,7)
 7. Przekop Parnicki (km 0,0 - 1,3)
 8. Kanał Kurowski (km 0,0 - 3,4)
 9. Kanał Odyńca (km 0,0 - 3,6)
 10. Kanał Klucz (km 0,0 - 2,3)
 11. Kanał Cegielinka (km 0,0 - 1,8)
 12. Kanał Zielony (km 0,0 - 0,4)
 13. Jezioro Dąbie (9,5 km toru głównego) oraz rzeki: Święta, Czapina, Babina, Dąbski Nurt, Iński Nurt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Wisła (km 295,2 - 684,0)
 2. Kanał Żerański (km 0,0 -17,2)
 3. rzeka Bug (km 0,0 - 283,2)
 4. rzeka Narew (km 22,0 - 248,5)
 5. rzeka Pisa (km 0,0 - 80,0)
 6. system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:
 • jeziora:
  • Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Boczne, Niegocin
  • Mamry w skład którego wchodzą jeziora: Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty
  • Kirsajty
 • rzeki i kanały łączące jeziora wymienione w lit. a) od m. Pisz do m. Węgorzewo
 • jeziora stanowiące boczne odgałęzienia drogi wodnej Pisz - Węgorzewo: Bełdany, Ryńskie, Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do km 19,0)
 1. Kanał Augustowski (km 0,0 - 83,0)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu administruje następującymi śródlądowymi drogami wodnymi:

 1. rzeka Odra (km 98,6 - 542,4)
 2. rzeka Nysa Łużycka (km 0,0 - 15,0)

Aktualne informacje żeglugowe:

RZGW Gdańsk www.gdansk.rzgw.gov.pl tel. 58 326 18 88
RZGW Gliwice www.gliwice.rzgw.gov.pl tel. 32 777 49 50
RZGW Kraków www.krakow.rzgw.gov.pl  tel. 12 628 42 14
RZGW Poznań www.poznan.rzgw.gov.pl tel. 61 856 77 30
RZGW Szczecin www.szczecin.rzgw.gov.pl  tel. 91 441 13 11
RZGW Warszawa    www.warszawa.rzgw.gov.pl    tel. 22 587 02 90
RZGW Wrocław www.wroclaw.rzgw.gov.pl  tel. 71 337 89 19

Rzeka Biebrza (km 0,0 – 84,2) administrowana jest przez dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Telefon: 85 738 06 20 ; www.biebrza.org.pl