lp przedmiot zamówienia rodzaj zamówienia tryb udzielenia zamówienia sugerowana data wszczęcia postępowania wartość szacunkowa zamówienia w PLN (netto) wartość szacunkowa zamówienia w PLN (brutto)
1 Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10 usługi Przetarg nieograniczony 02-01-2017 813008,13

1000000,00

2 Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy. usługi Przetarg nieograniczony 02-01-2017 4878048,78  6000000,00 
3  Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. usługi Przetarg nieograniczony  02-01-2017 2439024,39  3000000,00 
4  Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych. usługi Przetarg nieograniczony  01-12-2017 1219512,20  1500000,00 
5  Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem. usługi Przetarg nieograniczony 01-05-2017  1186991,87  1460000,00 
6  Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi  usługi Przetarg nieograniczony 02-01-2017  904065,04  1112000,00 
7  Aktualizacja "Multimedialnej pomocy dydaktycznej Młody hydrolog" usługi Przetarg nieograniczony 02-01-2017  382453,66  470418,00 
8  Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK) usługi Przetarg nieograniczony 01-12-2017  2032520,33  2500000 ,00
9  Usługi wsparcia merytorycznego, kontroli jakości i zarządzania projektem dla projektu pn.: "Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania" usługi Przetarg nieograniczony 02-01-2017  1626016,26  2000000,00 
10  Działania promocyjno-informacyjne dla projektu ISOK usługi Przetarg nieograniczony I kwartał 2017 r.  243902,44  300000,00 
11  Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego usługi Przetarg nieograniczony I kwartał 2017 r.  3666666,67  4510000,00 
12  Zarządzanie projektem "Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego" wraz z zapewnieniem promocji i informacji usługi Przetarg nieograniczony I kwartał 2017 r.  398373,98  490000,00 
13  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. usługi Przetarg nieograniczony  I kwartał 2017 r. 34146341,46  42000000,00 
14  Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego". usługi Przetarg nieograniczony  I kwartał 2017 r. 4065040,65  5000000,00 
15  Zarządzanie Projektem "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego". usługi Przetarg nieograniczony I kwartał 2017 r.  1626016,26  2000000,00 
16  Usługi doradczo - konsultingowe dla projektu pn.: "Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy" usługi Przetarg nieograniczony  I kwartał 2017 r. 593495,93  730000,00 
17  Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy usługi Przetarg nieograniczony  I kwartał 2017 r. 1382113,82  1700000,00 
18  Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy usługi Przetarg nieograniczony IV kwartał 2017  11032520,33  13570000,00 
19  Zakup usług restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sali konferencyjnej w Katowicach w celu przeprowadzenia spotkania uczestników projektu PROLINE CE 110. usługi Przetarg nieograniczony  III kwartał 2017 22000,00  27060,00 
20  Zakup usług doradczych i eksperckich w zakresie środowiska naturalnego na potrzeby projektu PROLINE CE 110. usługi Przetarg nieograniczony  II kwartał 2017 20274,80  24938,00 
21  Dostawa, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi oraz zadaniami związanymi z utrzymaniem wód. usługi i dostawy Przetarg nieograniczony  II kwartał 2017 2276422,76  2800000,00