Drukuj

KZGW/DPZWpgw/5/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 31.07.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie - opublikowano 30.06.2017 r.

SIWZ  - opublikowano 30.06.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 07.07.2017 r.

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 07.07.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 12.07.2017 r.

SIWZ zmieniony ujednolicony 1 - opublikowano 12.07.2017 r.

modyfikacja SIWZ 2 - opublikowano 12.07.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 12.07.2017 r.

załącznik nr 1 do OPZ - opublikowano 12.07.2017 r.

załącznik nr 2 do OPZ - opublikowano 12.07.2017 r.

załącznik nr 3 do OPZ umowa cz. 1 - opublikowano 12.07.2017 r.

załącznik nr 3 do OPZ umowa cz. 2 - opublikowano 12.07.2017 r.

załącznik nr 3 do OPZ procedury - opublikowano 12.07.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opublikowano 31.07.2017 r.