Drukuj

KZGW/DPiZW-zsm/5/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.06.2017 r.

termin składania ofert: 05.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 12.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 27.06.2017 r.

SIWZ - opublikowano 27.06.2017 r.

zestawienie ofertopublikowano 05.07.2017 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 12.07.2017 r.