Drukuj

KZGW/DPiZW/edu/4/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 13.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 30.06.2017 r.

SIWZ - opublikowano 30.06.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 07.07.2017 r.

zestawienie ofert - opublikowano 12.07.2017 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 13.07.2017 r.