Drukuj

KZGW/DIN-aś/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 04.07.2017 r.

termin składania ofert: 22.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 27.11.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 05.07.2017 r.

SIWZ - opublikowano 05.07.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 13.07.2017 r.

modyfikacja SIWZ - opublikowano 13.07.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 13.07.2017 r.

modyfikacja SIWZ 2 - opublikowano 01.08.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 01.08.2017 r.

modyfikacja SIWZ 3 - opublikowano 17.08.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 17.08.2017 r.

SIWZ ujednolicony 1 - opublikowano 17.08.2017 r.

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 17.08.2017 r.

pytania i odpowiedzi 3 - opublikowano 28.08.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 30.08.2017 r.

modyfikacja SIWZ 4 - opublikowano 30.08.2017 r.

podsumowanie spotkań w ramach dialogu technicznego - opublikowano 30.08.2017 r.

modyfikacja SIWZ 5 - opublikowano 04.09.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 04.09.2017 r.

SIWZ ujednolicony 3 - opublikowano 04.09.2017 r.

pytania i odpowiedzi 4 - opublikowano 04.09.2017 r.

modyfikacja SIWZ 6opublikowano 13.09.2017 r.

sprostowanie ogłoszeniaopublikowano 13.09.2017 r.

SIWZ ujednolicony 4opublikowano 13.09.2017 r.

zestawienie ofert - opublikowano 22.09.2017 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 27.11.2017 r.