Drukuj

KZGW/DPiZW-ops/13/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 29.05.2017 r.

Termin skladania ofert: 29.06.2017 r. do godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 02.08.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

tekst ogłoszenia - opublikowane 29.05.2017

SIWZ - opublikowane 29.05.2017

Załącznik nr 1 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Załącznik nr 2 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Załącznik nr 3 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Załącznik nr 4 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Załącznik nr 5 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowane 08.06.2017

Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane 14.06.2017

Pytania i odpowiedzi 2 - opublikowane 14.06.2017

Modyfikacja treści SIWZ 1 - opublikowane 14.06.2017

Ujednolicony SIWZ 1 - opublikowane 14.06.2017

Pytania i odpowiedzi 3 - opublikowane 22.06.2017

Załączniki do UoD - opublikowane 22.06.2017

Zestawienie ofert - opublikowane 29.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 - opublikowane 29.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 - opublikowane 02.08.2017