Drukuj

KZGW/DPiZW-ops/7/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 15.05.2017 godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 30.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

tekst ogłoszenia - opublikowano 02.04.2017 r.

SIWZ - opublikowano 02.04.2017 r.

załącznik 1 do SIWZ - opublikowano 02.04.2017 r.

załączniki do OPZ - opublikowano 02.04.2017 r.

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 25.04.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 25.04.2017 r.

SIWZ ujednolicony 1 - opublikowano 25.04.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 25.04.2017 r.

załącznik 1 do SIWZ ujednolicony 1 - opublikowano 25.04.2017 r.

załącznik 2 do OPZ ujednolicony 1 - opublikowano 25.04.2017 r.

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 08.05.2017 r.

zestawienie ofert - opublikowano 15.05.2017 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 30.06.2017 r.