Drukuj

KZGW/ISOK-5/2016

Zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 21.06.2018 r.

termin składania ofert: 12.09.2018 r. do godz. 14:00

data ostatniej aktualizacji: 13.09.2018 r. - unieważnienie postępowania

kwota zapewnienia finansowania na zadanie "Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK" wynosi 28.400.000 zł

tekst ogłoszenia - opublikowano 03.01.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 05.01.2017 r.

SIWZ - opublikowano 05.01.2017 r.

OPZ - opublikowano 05.01.2017 r.

pozostałe załączniki do SIWZ - opublikowano 05.01.2017 r.

wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - opublikowano 16.01.2017 r.

odwołanie - opublikowano 16.01.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 26.01.2017 r.

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 26.01.2017 r.

SIWZ poprawiony 1 - opublikowano 26.01.2017 r.

załącznik nr 2 - opublikowano 26.01.2017 r.

załącznik nr 3 - opublikowano 26.01.2017 r.

modyfikacja SIWZ 2 - opublikowano 31.01.2017 r.

SIWZ poprawiony 2 - opublikowano 31.01.2017 r.

odwołanie 2 - opublikowano 07.02.2017 r.

wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - opublikowano 07.02.2017 r.

modyfikacja SIWZ 3 - opublikowano 09.02.2017 r.

SIWZ poprawiony 3 - opublikowano 09.02.2017 r.

OPZ poprawiony - opublikowano 09.02.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 09.02.2017 r.

modyfikacja SIWZ 4 - opublikowano 07.03.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 07.03.2017 r.

modyfikacja SIWZ 5 - opublikowano 17.03.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 17.03.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 21.03.2017 r.

modyfikacja SIWZ 6 - opublikowano 30.03.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 30.03.2017 r.

modyfikacja SIWZ 7 - opublikowano 19.04.2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 19.04.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 04.05.2017 r.

modyfikacja SIWZ 8 - opublikowano 04.05.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 24.05.2017 r.

modyfikacja SIWZ 9 - opublikowano 24.05.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 22.06.2017 r.

modyfikacja SIWZ 10 - opublikowano 22.06.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 21.07.2017 r.

modyfikacja SIWZ 11 - opublikowano 21.07.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 25.08.2017 r.

modyfikacja SIWZ 12 - opublikowano 25.08.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 22.09.2017 r.

modyfikacja SIWZ 13 - opublikowano 22.09.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 24.10.2017 r.

modyfikacja SIWZ 14 - opublikowano 24.10.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 06.11.2017 r.

modyfikacja SIWZ 15 - opublikowano 06.11.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 16.11.2017 r.

modyfikacja SIWZ 16 - opublikowano 16.11.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 08.12.2017 r.

modyfikacja SIWZ 17 - opublikowano 08.12.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 22.12.2017 r.

modyfikacja SIWZ 18 - opublikowano 22.12.2017 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 25.01.2018 r.

modyfikacja SIWZ 19 - opublikowano 25.01.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 21.02.2018 r.

modyfikacja SIWZ 20 - opublikowano 21.02.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 27.03.2018 r.

modyfikacja SIWZ 21 - opublikowano 27.03.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 23.04.2018 r.

modyfikacja SIWZ 22 - opublikowano 23.04.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 23.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 23 - opublikowano 23.05.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 21.06.2018 r.

modyfikacja SIWZ 24 - opublikowano 21.06.2018 r.

zmiana ogłoszenia - opublikowano 19.07.2018 r.

modyfikacja SIWZ 25 - opublikowano 19.07.2018 r.

modyfikacja SIWZ 26 - opublikowano 28.08.2018 r.

modyfikacja SIWZ 27 - opublikowano 29.08.2018 r.

wyjaśnienie treści SIWZ 27 - opublikowano 05.09.2018 r.

SIWZ zmieniony - widoczne zmiany - opublikowano 05.09.2018 r.

SIWZ zmieniony - opublikowano 05.09.2018 r.

załączniki do SIWZ zmodyfikowane cz 1 - opublikowano 05.09.2018 r.

załączniki do SIWZ zmodyfikowane cz 2 - opublikowano 05.09.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27 - opublikowano 10.09.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28 - opublikowano 11.09.2018 r.

informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 13.09.2018 r.