Drukuj

KZGW/DPiZW/edu/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 04.04.2017 r.

termin składania ofert: 11.05.2017 godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 08.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

tekst ogłoszenia - opublikowano 04.04.2017 r.

SIWZ - opublikowano 04.04.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano - 12.04.2017 r.

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 12.04.2017 r.

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 12.04.2017 r.

SIWZ ujednolicony 1 - opublikowano 12.04.2017 r.

modyfikacja SIWZ 2 - opublikowano 24.04.2017 r.

SIWZ ujednolicony 2 - opublikowano 24.04.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 24.04.2017 r.

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 25.04.2017 r.

modyfikacja SIWZ 3 - opublikowano 25.04.2017 r.

SIWZ ujednolicony 3 - opublikowano 25.04.2017 r.

sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 25.04.2017 r.

modyfikacja SIWZ 4 - opublikowano 27.04.2017 r.

zestawienie ofert - opublikowano 12.05.2017 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.06.2017 r.