Drukuj

KZGW/DPiZW-kw/1/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.09.2017 r.

termin składania ofert: 28.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 09.10.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie - opublikowano 18.09.2017 r.

SIWZ - opublikowano 18.09.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opublikowano 09.10.2017 r.