Drukuj

nr. referencyjny BI.ROZ.281.1.2018.AC

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2018 pod numerem 518791-N-2018

termin składania ofert 23.02.2018r. godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 28.02.2018 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie - opublikowano 15.02.2018

SIWZ - opublikowano 15.02.2018

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 20.02.2018

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 20.02.2018

zestawienie ofert - opublikowano 23.02.2018

unieważnienie postępowania - opublikowano 28.02.2018