Drukuj

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 14.04.2018 r.

termin składania ofert: 10.05.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 28.08.2018 r. - zawiadomienie ofert

tekst ogłoszenia - opublikowano 14.04.2018 r.

SIWZ - opublikowano 14.04.2018 r.

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 20.04.2018 r.

Pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 20.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 1 - opublikowano 24.04.2018 r.

Modyfikacja 1 - opublikowano 24.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 2 - opublikowano 25.04.2018 r.

Modyfikacja 2 - opublikowano 25.04.2018 r.

Pytania i odpowiedzi 3 - opublikowano 27.04.2018 r.

Pytania i odpowiedzi 4 - opublikowano 30.04.2018 r.

Zestawienie ofert - opublikowano 11.05.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 28.06.2018 r.