Drukuj

znak sprawy: KZGW/07/2018

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.04.2018

termin składania ofert: 09.05.2018 godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 09.05.2018 - otwarcie ofert

Ogłoszenie - opublikowano 25.04.2018 r.

SIWZ - opublikowano 25.04.2018 r.

formularz ofertowy - opublikowano 25.04.2018 r.

oświadczenie - opublikowano 25.04.2018 r.

umowa - opublikowano 25.04.2018 r.

OPZ - opublikowano 25.04.2018 r.

Zmiana SIWZ 1 - opublikowano 26.04.2018 r.

OPZ zmodyfikowany 1opublikowano 26.04.2018 r.

Zmiana SIWZ 2opublikowano 26.04.2018 r.

OPZ zmodyfikowany 2opublikowano 26.04.2018 r.

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 09.05.2018 r.

wzór oświadczenia dla grupy kapitałowej - opublikowano 09.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyopublikowano 22.05.2018 r.