opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 26.06.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

tekst ogłoszenia - opublikowano 28.04.2018 r.

SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

załączniki - opublikowano 28.04.2018 r.

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

załącznik nr 6 do SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

załącznik nr 7 do SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

harmonogram - opublikowano 23.05.2018 r.

oświadczenie - opublikowano 23.05.2018 r

odpowiedzi na pytania - opublikowano 24.05.2018 r

odpowiedzi na pytania 2 - opublikowano 29.05.2018 r

formularz ofertowy obowiązujący - opublikowano 29.05.2018 r

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 06.06.2018 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 26.06.2018 r