Drukuj

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 10.10.2018 r. - drugie ogłoszenie o wyniku postępowania

tekst ogłoszenia - opublikowano 28.04.2018 r.

SIWZ - opublikowano 28.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia - opublikowano 07.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 1 - opublikowano 07.05.2018 r.

metodyka opracowania PPSS - opublikowano 07.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 2 - opublikowano 23.05.2018 r.

pytania i odpowiedzi -opublikowano 23.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 1 - - opublikowano 24.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 3 - opublikowano 24.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 4 - opublikowano 25.05.2018 r.

SIWZ zmodyfikowany 1 - opublikowano 25.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 2 - - opublikowano 28.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 5 - opublikowano 28.05.2018 r.

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 28.05.2018 r.

SIWZ zmodyfikowany 2 - opublikowano 28.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 3 - opublikowano 30.05.2018 r.

modyfikacja SIWZ 6 - opublikowano 30.05.2018 r.

pytania i odpowiedzi 3 - opublikowano 30.05.2018 r.

SIWZ zmodyfikowany 3 - opublikowano 30.05.2018 r.

Pytania i odpowiedzi_4 - opublikowano 01.06.2018 r.

zestawienie ofert - opublikowano 07.06.2018 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- opublikowano 24.07.2018 r.

Odwołanie Nr 1. - opublikowano 06.08.2018 r.

Odwołanie Nr 2. - opublikowano 06.08.2018 r.

Drugie ogłoszenie o wyniku postępowania - opublikowano 10.10.2018 r.