Drukuj

Opublikowano w BZP – 25.05.2018 r.

Nr ogłoszenia: 564293-N-2018

Termin składania ofert: 07.06.2018 r.

data ostatniej aktualizacji: 21.06.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 25.05.2018

SIWZ licencje - opublikowano 25.05.2018

Oświadczenie wykluczenie - opublikowano 25.05.2018

Oświadczenie wykluczenie - opublikowano 25.05.2018

Zał. Nr 3 Wzór Umowy - opublikowano 25.05.2018

Zał. Nr 3 Wzór Umowy - opublikowano 25.05.2018

Zał. Nr 4 OPZ - opublikowano 25.05.2018

Zał. Nr 4 OPZ - opublikowano 25.05.2018

Modyfikacja SIWZ 1  - opublikowano 28.05.2018

Formularz oferty zmodyfikowany 1 - opublikowano 28.05.2018

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 04.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 07.06.2018

Oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 07.06.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- opublikowano 21.06.2018