Drukuj

KZGW/12/2018

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 21.07.2018 r.

termin składania ofert: 19.09.2018 godz. 10:00 otwarcie ofert: 19.09.2018 godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 05.11.2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 24.07.2018

SIWZ - opublikowano 24.07.2018

Załączniki - opublikowano 24.07.2018

Harmonogram - opublikowano 24.07.2018

Sprostowanie do ogłoszenia - opublikowano 26.07.2018

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 21.08.2018

Załącznik 6 - obowiązujący - opublikowano 21.08.2018

Sprostowanie ogłoszenia - opublikowano 23.08.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 29.08.2018

Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ - opublikowano 29.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 30.08.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 - opublikowano 03.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - opublikowano 05.09.2018

Oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 19.09.2018

Raport z otwarcia ofert - opublikowano 19.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 05.11.2018