Drukuj

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 21.09.2018 r.

Termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 11:30

data ostatniej aktualizacji: 20.11.2018 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Części 1 i 3

ogłoszenie - opublikowano 21.09.2018

SIWZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 1 do SIWZ - OPZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 1 do OPZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 2 do SIWZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 3 do SIWZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 4 do SIWZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 5 do SIWZ - opublikowano 21.09.2018

załącznik 6 do SIWZ - opublikowano 21.09.2018

zmiana treści SIWZ - opublikowano 02.10.2018

informacja o wpłynięciu odwołania - opublikowano 02.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 1 - opublikowano 11.10.2018

Zmiana treści SIWZ 1 - opublikowano 22.10.2018

Informacja o wpłynięciu odwołania 2 - opublikowano 24.10.2018

Odwołanie 2 - opublikowano 24.10.2018

Zmiana terminu składania ofert 1 - opublikowano 24.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 - opublikowano 25.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 3 - opublikowano 26.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 4 - opublikowano 26.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - opublikowano 29.10.2018

Zmiana treści SIWZ 2 - opublikowano 30.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 5 - opublikowano 31.10.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 06.11.2018

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 06.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 2 - opublikowano 19.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Części 1 i 3 - opublikowano 20.11.2018