Drukuj

Data pierwszego ogłoszenia: 4.10.2018

Nazwa postępowania: Dostawa licencji oprogramowania biurowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin i godzina składania ofert: 13.11.2018 godzina 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 13.11.2018 godzina 12:00

Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 04.10.2018

SIWZ - opublikowano 04.10.2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 04.10.2018

Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz oferty - opublikowano 04.10.2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ - opublikowano 04.10.2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - opublikowano 04.10.2018

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - opublikowano 04.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 1 - opublikowano 25.10.2018

Zmiana treści SIWZ 1 - opublikowano 29.10.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 1 - opublikowano 30.10.2018

Zmiana treści SIWZ 2 - opublikowano 30.10.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 2 - opublikowano 06.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 14.11.2018

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 14.11.2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 04.12.2018