Drukuj

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/20/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 24 października 2018 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 25 października 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 16 listopada 2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie - opublikowano 11.10.2018

SIWZ - opublikowano 11.10.2018

załącznik nr 1 do SIWZ - opublikowano 11.10.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 11.10.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 11.10.2018

załącznik nr 4 do SIWZ - opublikowano 11.10.2018

załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 11.10.2018

Odpowiedzi na pytania i przesunięcie terminu składania ofert - opublikowano 22.10.2018

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 25.10.2018

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 26.10.2018

wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 16.11.2018