Drukuj

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/21/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 06 listopada 2018 godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 06 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 09 listopad 2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie - opublikowano 17.10.2018

SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 1 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 4 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 29.10.2018

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 30.10.2018

zmiana terminu składania ofert - opublikowano 31.10.2018

zmiana terminu składania ofert 2 - opublikowano 05.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 06.11.2018

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 06.11.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 09.11.2018