Drukuj

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/24/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 05 listopada 2018 godz.: 13:00

Termin otwarcia ofert: 05 listopada 2018 godz.: 14:00

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopada 2018 - informacja o wyborze oferty

ogłoszenie - opublikowano 17.10.2018

SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 4 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 20.10.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 05.11.2018

informacja o wyborze oferty - opublikowano 26.11.2018