Drukuj

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/25/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 godz.: 11:30

Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 godz.: 12:00

Data ostatniej aktualizacji: 04 grudnia 2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie - opublikowano 17.10.2018

SIWZ - opublikowano 22.10.2018

załączniki do SIWZ - opublikowano 22.10.2018

wyjaśnienia treści SIWZ 1 - opublikowano 07.11.2018

wyjaśnienia treści SIWZ 2 - opublikowano 19.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.11.2018

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 26.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 04.12.2018