Drukuj

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/27/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości powyżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 godz.: 10:30

Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 06 grudnia 2018 - informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie - opublikowano 17.10.2018

SIWZ - opublikowano 22.10.2018

załączniki do SIWZ - opublikowano 22.10.2018

wyjaśnienia treści SIWZ 1 - opublikowano 24.10.2018

wyjaśnienia treści SIWZ 2 - opublikowano 26.10.2018

wyjaśnienia treści SIWZ 3 - opublikowano 16.11.2018

załącznik nr 1 do SIWZ ujednolicony - opublikowano 16.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.11.2018

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 26.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 06.12.2018