Drukuj

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/29/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 08 listopada 2018 godz.: 10:00

Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie - opublikowano 31.10.2018

SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 1 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 06.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 08.11.2018

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 09.11.2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 20.11.2018