data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 października 2018

Nr referencyjny: KZGW/28/2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 08 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 14 listopada 2018 - informacja o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie - opublikowano 31.10.2018

SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 1 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 31.10.2018

załącznik nr 1 do wzoru umowy - opublikowano 31.10.2018

informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 14.11.2018