Drukuj

data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19 listopada 2018

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej równowartości 144 tys. euro

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 godz.: 11:00

Data ostatniej aktualizacji: 04 grudnia 2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie - opublikowano 19.11.2018

SIWZ - opublikowano 19.11.2018

załącznik nr 1 do SIWZ - opublikowano 19.11.2018

załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 19.11.2018

załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 19.11.2018

załącznik nr 1 do wzoru umowy - opublikowano 19.11.2018

pytania i odpowiedzi 1 - opublikowano 20.11.2018

pytania i odpowiedzi 2 - opublikowano 23.11.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 28.11.2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 04.12.2018