Drukuj

Data pierwszego ogłoszenia: 30.11.2018

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin i godzina składania ofert: 12 grudnia 2018, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 12 grudnia 2018, godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji - 28.12.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie - opublikowano 30.11.2018

SIWZ - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz oferty - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz usług - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 5 do SIWZ Wykaz osób - opublikowano 30.11.2018

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy - opublikowano 30.11.2018

zmiana terminu składania ofert - opublikowano 04.12.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ - opublikowano 06.12.2018

Załącznik do wyjaśnień - opublikowano 06.12.2018

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 12.12.2018

oświadczenie o grupie kapitałowej - opublikowano 12.12.2018

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 28.12.2018