Drukuj

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 19.12.2018

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa prasy, dzienników i czasopism na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2019 r. 

Numer postępowania: KZGW/31/2018

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz.: 11:00

data ostatniej aktualizacji: 26.01.2018 - informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie - opublikowano 19.12.2018

SIWZ - opublikowano 19.12.2018

załączniki - opublikowano 19.12.2018

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 28.12.2018

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 28.12.2018

Zaw. o unieważnieniu postępowania na dostawę prasy - opublikowano 26.01.2018