Drukuj

Data pierwszego ogłoszenia: 21.12.2018

Nazwa postępowania: Pomiary geodezyjne spodów konstrukcji obiektów mostowych krzyżujących się z Odrzańską Drogą Wodną

Numer postępowania: KZGW/32/2018

Termin i godzina składania ofert: 7 stycznia 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 7 stycznia 2019, godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 30.01.2019 - informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie - opublikowano 21.12.2018

SIWZ - opublikowano 21.12.2018

załączniki - opublikowano 21.12.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 1 - opublikowano 04.01.2019

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 07.01.2019

oświadczenie o grupie kapitałowej - opublikowano 07.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 30.01.2019