Drukuj

Data pierwszego ogłoszenia: 10.01.2019

Ogłoszony w Dz. Urz. UE-OJ/S pod Nr 2019/S 007-011177

Nazwa postępowania: Dostawa 23 koparek dla potrzeb PGW WP

Termin i godzina składania ofert: 24 stycznia 2019, godz. 10:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 24 stycznia 2019, godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 13.02.2019 - informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie - opublikowano 10.01.2019

SIWZ - opublikowano 10.01.2019

załączniki do SIWZ - opublikowano 10.01.2019

klucz publiczny do oferty - opublikowano 10.01.2019

odpowiedzi na pytania 1 - opublikowano 17.01.2019

załącznik nr 1 po zmianie 1 - opublikowano 17.01.2019

załącznik nr 2A po zmianie 1 - opublikowano 17.01.2019

zmiana SIWZ 1 - opublikowano 18.01.2019

informacja z otwarcia ofert - opublikowano 24.01.2019

oświadczenie grupa kapitałowa - opublikowano 24.01.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w III cz. zamówienia -opublikowano 01.02.2019

Inf o wyborze cz. I i II na dostawę 8 koparek gąsiennicowych -opublikowano 04. 02.2019

Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 4 i 5 w postępowaniu na dostawę 23 koparek - opublikowano 13.02.2019